Thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, đảm bảo an toàn với ngày công và thu nhập cao, có nhiều sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn, giúp tiết kiệm chi phí và mang lại giá trị làm lợi cho đơn vị, đoàn kết, gắn bó với đồng nghiệp.... Từ những mục tiêu trên đây, tháng 9/2021, Than Mông Dương đã xuất hiện 15 tấm gương Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ
Tại từng phòng chuyên môn, nhà giao ca của các phân xưởng, với sự có mặt của đông đảo công nhân lao động trước giờ vào ca, các đồng chí đại diện lãnh đạo Công ty đã biểu dương tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của các cá nhân tiêu biểu và động viên anh em công nhân trong đơn vị cùng phấn đấu vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời trao tặng Danh hiệu Người thợ mỏ - Người Chiến sỹ cho mỗi cá nhân xuất sắc.
Đây là động lực tinh thần để mỗi cán bộ, công nhân viên tiếp tục phát huy sức sáng tạo trong lao động, phấn đấu đạt ngày công, năng suất cao, góp phần nhân rộng những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua xây dựng hình ảnh Người thợ mỏ - Người Chiến sỹ than Mông Dương, tạo đà vững chắc cho sự phát triển của mỗi đơn vị và của toàn Công ty.