Sáng ngày 15/3, tại HU Bình Liêu, Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin trao tặng 100 tấn xi măng cho huyện Bình Liêu để giúp huyện Bình Liêu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2022.

 Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đưa huyện Bình Liêu đạt chuẩn NTM trong năm 2022 theo NQ số 08 ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy.

      Tính đến hết năm 2021, huyện ta có 6/7 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Trong đó, xã Đồng Tâm cơ bản đạt chuẩn NTM và xã Hoành Mô cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm 2022, Bình Liêu đề ra các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu có 6/6 xã đạt chuẩn NTM, có thêm xã Húc Động đạt chuẩn NTM nâng cao, thị trấn Bình Liêu đạt chuẩn đô thị văn minh theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng NTM; hoàn thành 9 tiêu chí và 30 chỉ tiêu huyện đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 56 triệu đồng/năm; hoàn thiện chất lượng 26 thôn đạt chuẩn NTM theo tiêu chí mới./