Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-CĐTMD ngày 13/9/2022 của Công đoàn Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin về việc tổ chức đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023 -2028, Công đoàn Than Mông Dương đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận tổ chức đại hội trong tháng 11/2022.
Rút kinh nghiệm từ đại hội điểm của Phân xưởng Vận tải lò 2 ngày 30/10, mỗi đơn vị đều bám sát kế hoạch và chỉ đạo của Công đoàn Công ty, tổ chức đại hội theo đúng lịch đăng ký. Các đại hội đều đảm bảo dân chủ, đầy đủ các nội dung theo quy định, không để ảnh hưởng đến sản xuất của đơn vị cũng như tình hình SXKD của Công ty trong thời gian không quá 01 ngày. Đến nay, 37 công đoàn bộ phận đã tổ chức xong đại hội, sớm hơn kế hoạch đề ra 02 ngày.
 
Tại các đại hội đều diễn ra thảo luận thông qua báo cáo phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo cho nhiệm kỳ tới 2023-2028, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trong đơn vị; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của chi ủy, chi bộ, của Đảng ủy, Công đoàn Công ty vào nghị quyệt đại hội công đoàn cấp mình; đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo đại hội công đoàn bộ phận là tiền đề để Công đoàn Công ty CP than Mông Dương tổ chức thành công Đại hội XV nhiệm kỳ 2023-2025 tới đây.
Một số hình ảnh đại hội CĐBP nhiệm kỳ 2023-2028