TRANG CHỦ » Nội dung đại hội cổ đông

Ngày 27 tháng 04 năm 2020, Lúc 13:56

Đại hội đồng cổ đông thuờng niên Công ty CP than Mông Dương năm 2020 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 25/4, Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thuờng niên năm 2020. Ông Trần Thế Thành – Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty điều hành đại hội

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf