TRANG CHỦ » TUYỂN DỤNG- CHÀO THẦU

Ngày 22 tháng 06 năm 2021, Lúc 13:40

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

GCC: Lập phương án thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -100 đến -250 khu Trung tâm Mông Dương, công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 28 tháng 05 năm 2021, Lúc 15:40

Gói cung cấp: Thi công khoan thăm dò khối lượng năm 2021 thuộc phương án thăm dò phục vụ khai thác giai đoạn 2019-2020, kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong ranh giới giấy phép khai thác số 2760/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 khu trung tâm Mỏ than Mông Dương

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 24 tháng 04 năm 2021, Lúc 07:52

" Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp gói cung cấp số 2: Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2021, Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 23 tháng 04 năm 2021, Lúc 13:49

Tên gói cung cấp: Gói Cung cấp số 2 Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2021, Công ty Cổ phần Than Mông Dương

Thông báo mời nhà cung cấp

Ngày 05 tháng 04 năm 2021, Lúc 14:37

Gói cung cấp số 2: Thuê xe dưa đón công nhân đi làm năm 2021 Công ty CP than Mông Duơng - Vinacomin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Ngày 29 tháng 03 năm 2021, Lúc 08:09

Gói cung cấp: thuê ngoài đào lò các (10) hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -400 - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin.

Thông báo mời nhà cung cấp

Ngày 08 tháng 03 năm 2021, Lúc 14:33

Gói cung cấp: Thuê ngoài đào lò 10 hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -400

Thông báo KQLCNCC gói cung cấp SC Nhà điều hành SX năm 2021

Ngày 05 tháng 01 năm 2021, Lúc 09:48

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Lúc 18:58

Thông báo mời Nhà cung cấp Sửa chữa Nhà điều hành SX và Nhà điều hành mở rộng-Cty CP Than Mông Dương-Vinacomin năm 2021 (KHSCTSCĐ năm 2021)

Ngày 01 tháng 12 năm 2020, Lúc 10:58

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf