TRANG CHỦ » TUYỂN DỤNG- CHÀO THẦU

Ngày 26 tháng 02 năm 2024, Lúc 15:23

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh" gói sửa chữa lớn Máy bơm nước chịu mòn axit, lưu lượng Q=600m3/h, mã hiệu DF600-60x6 mã TSCĐ 425-TBCT (phần đầu bơm)

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf