TRANG CHỦ » TUYỂN DỤNG- CHÀO THẦU

Ngày 28 tháng 06 năm 2022, Lúc 09:32

QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: sửa chữa Băng tải B1000L=450m DTL-100/42/2x160, mã TSCĐ 1911-TBVT( phần 2 động cơ điện công suất 160KW)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 khu Trung Tâm Mông Dương, Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2022

Ngày 14 tháng 06 năm 2022, Lúc 14:05

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 khu Trung Tâm mỏ than Mông Dương - Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin

Ngày 14 tháng 06 năm 2022, Lúc 14:04

Thông báo lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 20 tháng 05 năm 2022, Lúc 10:22

CGG: Lập phương án kỹ thuật và dự toán quan trắc CL+15VM, CL+20 II-11CĐ....- Công ty cp than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 20 tháng 05 năm 2022, Lúc 10:15

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán: Quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 20 tháng 05 năm 2022, Lúc 10:11

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 Công ty CP than Mông Dương

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Gói cung cấp Thi công khoan thăm dò khai thác năm 2022

Ngày 30 tháng 03 năm 2022, Lúc 15:41

TB số 660 ngày 28.3.2022 thông báo KQLCNCC gói cung cấp số 2 thuê xe đưa đón CN đi làm năm 2022

Ngày 30 tháng 03 năm 2022, Lúc 15:01

Thông báo mời nhà cung cấp: gói thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2022 Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Ngày 18 tháng 03 năm 2022, Lúc 07:28

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 17 tháng 03 năm 2022, Lúc 11:58

GCC: Lập Phương án Kỹ thuật, thi công - Dự toán thành lập bổ sung bản đổ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 Khu Trung tâm Mông Dương, Công ty CP than Mông Dương

hggf