TRANG CHỦ » TUYỂN DỤNG- CHÀO THẦU

Ngày 29 tháng 09 năm 2022, Lúc 15:10

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp về gói cung cấp dịch vụ: khám sức khỏe định kỳ đợt 2 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI NHÀ CUNG CẤP

Ngày 20 tháng 09 năm 2022, Lúc 14:36

Gói cung cấp: khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ năm 2022

THÔNG BÁO MỜI NHÀ CUNG CẤP

Ngày 20 tháng 09 năm 2022, Lúc 14:34

Gói cung cấp dịch vụ: Khám sức khỏe định kỳ đợt 2 năm 2022

QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: sửa chữa Băng tải B1000L=450m DTL-100/42/2x160, mã TSCĐ 1911-TBVT( phần 2 động cơ điện công suất 160KW)

Ngày 28 tháng 06 năm 2022, Lúc 09:32

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 khu Trung Tâm Mông Dương, Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2022

Ngày 14 tháng 06 năm 2022, Lúc 14:05

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 khu Trung Tâm mỏ than Mông Dương - Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin

Ngày 14 tháng 06 năm 2022, Lúc 14:04

Thông báo lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 20 tháng 05 năm 2022, Lúc 10:22

CGG: Lập phương án kỹ thuật và dự toán quan trắc CL+15VM, CL+20 II-11CĐ....- Công ty cp than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 20 tháng 05 năm 2022, Lúc 10:15

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán: Quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 20 tháng 05 năm 2022, Lúc 10:11

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 Công ty CP than Mông Dương

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Gói cung cấp Thi công khoan thăm dò khai thác năm 2022

Ngày 30 tháng 03 năm 2022, Lúc 15:41

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf