TRANG CHỦ » TUYỂN DỤNG- CHÀO THẦU

Ngày 13 tháng 03 năm 2022, Lúc 18:33

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

TB Mời NCC mua sắm quà tặng nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Mỏ than Mông Dương

Ngày 21 tháng 02 năm 2022, Lúc 10:36

Các Quyêt định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp dịch vụ năm 2022

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Lúc 23:34

Thông báo mời Nhà cung cấp gói thuê xe đưa đón CN về quê ăn tết 2022

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Lúc 09:51

Thông báo mời nhà cung cấp gói cung cấp dịch vụ Phun diệt côn trùng năm 2022

Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Lúc 09:11

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp số 1: Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Lúc 09:33

Thông báo mời nhà cung cấp- gói cung cấp số 1: Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2022

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Lúc 12:15

Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Lúc 08:13

Gói thầu: Thuê ngoài đào lò các (21) hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất các mức -400 - Công ty CP than Mông Dương

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Lúc 08:12

Gói thầu: Thuê ngoài đào lò các (21) hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất các mức -400 - Công ty CP than Mông Dương

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Lúc 08:10

Gói thầu: Thuê ngoài đào lò các (21) hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất các mức -400 - Công ty CP than Mông Dương

hggf