TRANG CHỦ » TUYỂN DỤNG- CHÀO THẦU

Ngày 25 tháng 04 năm 2023, Lúc 17:01

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cấp gói cung cấp số 2: thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2023

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa 03 quạt gió hướng trục

Ngày 17 tháng 04 năm 2023, Lúc 14:03

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa 12 áp tô mát phòng nổ

Ngày 17 tháng 04 năm 2023, Lúc 14:03

Thông báo 917 ngày 3.4.2023 mời nhà cung cấp gói thuê xe đưa đón CN đí làm năm 2023

Ngày 04 tháng 04 năm 2023, Lúc 13:38

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói cung cấp: Lập phương án kỹ thuật, TKBVTC( phương án thi công) và dự toán: Khoan thăm dò phục vụ khai thác năm 2023 Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Ngày 14 tháng 03 năm 2023, Lúc 13:55

Thông báo mời nhà cung cấp kiểm tra hồ sơ hồ sơ quyết toán của các gói thầu đào lò CBSX thực hiện xong trong năm 2021 và năm 2022-Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin

Ngày 11 tháng 02 năm 2023, Lúc 08:30

Thông báo mời nhà cung cấp lập TKBVTC-DT các hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -97,5 đến -400-Công ty cổ phần than Mông Dương-Vincomin

Ngày 11 tháng 02 năm 2023, Lúc 08:29

QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Thuê xe đưa đón CBCNV về quê ăn Tết Xuân Quý Mão năm 2023

Ngày 14 tháng 01 năm 2023, Lúc 22:27

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp và mời ký kết hợp đồng gói cung cấp: mua sắm hàng hóa phục vụ đời sống cho CBCNV trong Công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2023

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, Lúc 07:49

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Gói cung cấp: Gói cung cấp số 1- Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2023

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Lúc 15:36

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf