Sáng ngày 23/5, đoàn công tác do đồng chí Phạm Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà phân xưởng Khai thác 4, Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin.

 

   Phân xưởng Khai thác 4 làđơn vị khai thác than lò chợ bằng giá XDY từ mức -230-:--140 vỉa M6 Cánh Đông. Trong quý I năm 2023 với điều kiện sản xuất có những khó khăn nhất định, lò chợ dốc, đá vách cơ bản luồng phá hỏa xuống không triệt để, một số vị trí treo tranh, làm gia tăng áp lực, ảnh hưởng đến công tác kỹ thuật của hàng cột 3,4; Tuy nhiên cán bộ CNLĐ trong đơn vị đã quyết tâm thi đua lao động sản xuất, nêu cao tình thần vượt khó, lao động sáng tạo, chủ động chắp mối cùng các phòng ban liên quan, đưa ra nhiều giải pháp hữu ích, khắc phục mọi khó khăn duy trì sản xuất ổn định và nâng cao năng xuất lao động. Đặc biệt công tác ATVSLĐ được quan tâm chú trọng, không để xảy ra TNLĐ các loại. Với những kết quả đã đạt được của tập thể cán bộ CNLĐ PXKT4 đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty trong Quý I năm 2023.

       

  Cùng với Phân xưởng Khai thác 4, trong dịp này Công đoàn TKV cũng đã thưởng động viên cho 04 công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Công ty CP than Mông Dương. Đó là CĐBP PX Vận tải lò 1, CĐBP PX Khai thác 2, CĐBP PX Đào lò 6 và CĐBP PX Năng lượng, mức thưởng mỗi đơn vị là 10 triệu đồng.