Mới đây, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng nhằm tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công ty Hoàng Trọng Hiệp chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2022; đồng thời thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 cùng một số nội dung trọng tâm khác.

        Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 cụ thể có 06 chi bộ xếp loại HTXSNV, 26 Chi bộ xếp loại HTTNV; 05 Chi bộ xếp loại HTNV. Tổng số đảng viên dự đánh giá, xếp loại: 721/754 đảng viên, đạt 95,6% tổng số đảng viên, trong đó có 125 đảng viên HTXSNV, 579 đảng viên HTTNV; 33 đảng viên không tham gia đánh giá, xếp loại do chưa đủ thời gian theo quy định.

        Trong năm đã kết nạp 44 đảng viên, đạt 6,06% so với tổng số đảng viên đầu kỳ, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 754 đảng viên, trong đó 721 đảng viên chính thức, 44 đảng viên dự bị, 139 đảng viên nữ.

        Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD cũng đạt nhiều kết quả tốt đẹp: Than sản xuất:1.553.000 tấn, đạt 101,8% KH năm; Đất đá bốc xúc: 176.000 m3; Mét lò CBSX tổng số 19.250 m/ 18.800 m= 102,4% KH năm; Than tiêu thụ tổng số: 1.584.000, bằng 104% KH năm; Doanh thu 2.341 tỷ đồng, bằng 102,8% KH năm; Năng suất lao động theo sản lượng tiêu thụ quy đổi đạt 108% tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập bình quân đạt: 17,44 triệu đ/ng-tháng đạt 108% so với KH năm và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2021.

        Hội nghị cũng đã thống nhất cao với những nội dung trọng tâm năm 2023, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết để trình bày trước Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 sẽ được tổ chức tới đây.