Nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng, đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cùng các Chi bộ trực thuộc đã tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Công ty, bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu mà Đảng bộ Công ty đạt được trong năm qua. Đồng thời khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của của Đảng ủy Công ty để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, tích cực tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh