Ngày 3/2, Đảng bộ Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2023)

          Căn cứ thành tích làm việc, kết quả thẩm tra lý lịch và đề nghị của các chi bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã xét và quyết định kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới, đồng chí Hoàng Trọng Hiệp Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty Công ty đã chúc mừng các đảng viên mới được kết nạp dịp này, đồng thời nhấn mạnh: Được kết nạp vào Đảng là niềm vinh dự to lớn, song cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Do vậy, mỗi đảng viên mới cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của Đảng, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty cũng yêu cầu các quần chúng ưu tú được kết nạp dịp này phải thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của đảng viên mới; nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ để thực hiện có hiệu quả; không ngừng học tập, nâng cao năng lực và kỹ năng làm việc đảm bảo an toàn, năng suất; nâng cao khả năng vận động quần chúng tại đơn vị và nơi cư trú.

Đồng thời, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn các đảng viên mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Giao các chi bộ tiếp tục phân công cán bộ, đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, kèm cặp đảng viên mới; sau 12 tháng dự bị, khi đủ điều kiện, chi bộ xét chuyển đảng chính thức theo đúng quy định.