Ngày 7/12, các đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - UV Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lã Tuấn Quỳnh – CN UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh, Vũ Tiến Quang – UV BTV Đảng ủy Công ty đã đến dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ phòng KB – Đảng bộ Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin.

Tại buổi sinh hoạt, toàn chi bộ đã được cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 11 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2022. Đồng thời trong buổi sinh hoạt ghi nhận các ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp của các đảng viên vào báo cáo sinh hoạt thường kỳ tháng 12 của Ban Chi ủy.

          Đánh giá cao và ghi nhận công tác điều hành sinh hoạt chi bộ tại đơn vị, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Trọng Hiếu chỉ đạo một số nội dung trọng tâm. Trong thời gian tới, Chi bộ cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16-NQ ngày 9/5/2021 và Kết luận 759 –KL/TU ngày 29/6/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch triển khai của Đảng ủy Công ty về thực hiện NQ số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Chi bộ KB cần triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành chung nhiệm vụ của Công ty.

          Cùng với đó là thực hiện Chỉ thị số 31-CT-TU ngày 28/11/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Quý Mão năm 2023, đảng viên, người lao động Chi bộ phòng KB phải đảm bảo tuyệt đối ANTT khu vực khai trường ranh giới mỏ trong đợt nghỉ Tết Dương lịch, âm lịch; Quan tâm, thăm hỏi người lao động trong đơn vị, đặc biệt là các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn với phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết”.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần tổ chức theo quy trình khoa học. Nội dung, chương trình, thời gian, tài liệu cho buổi sinh hoạt phải được thực hiện chu đáo. Việc sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo phát huy được trí tuệ của tập thể, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thể hiện tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Chủ tọa hội nghị cần nắm vững kiến thức xây dựng Đảng, nắm vững diễn biến hội nghị chi bộ, kết luận đúng nội dung hội nghị đã thảo luận; giải đáp kịp thời và sáng tỏ những nội dung, yêu cầu của đảng viên.

Thư ký hội nghị phải ghi chép đầy đủ, chính xác diễn biến hội nghị và kết luận của chủ tọa, những vấn đề thuộc về kết luận, chủ trương hay nghị quyết chi bộ cần ghi rõ ràng, ngắn gọn để đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp cho mỗi đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty.