Ngày 16/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trao giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh năm 2022, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương đã chỉ đạo tham gia với 02 tác phẩm phản ánh thể loại báo điện tử. Trong đó, tác phẩm "Ươm mầm đảng viên từ lực lượng thợ mỏ" của tác giả Nguyễn Thị Thu Diệp giành giải C chung khảo, đồng thời được lựa chọn gửi tham gia dự Giải Báo chí toàn quốc lần thứ VII năm 2022. Đây là năm thứ 2 Công ty CP than Mông Dương tham gia và giành giải cao tại Giải Búa Liềm vàng tỉnh Quảng Ninh.
Giải Búa liềm vàng năm 2022 có 77 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn để trao 1 giải Đặc biệt, 5 giải A, 10 giải B, 12 giải C, 15 giải khuyến khích. Ngoài ra, 1 giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và 1 giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, lựa chọn các tác phẩm gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022.