-> Download: Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa máy giặt và máy sấy công nghiệp

Thông báo mời nhà cung cấp gói cung cấp sửa chữa 01 máy giặt SXT- 1000F mã TSCĐ:347 -TBCT và 02 máy sấy HG- 2000Z, mã TSCĐ: 344 -TBCT, 345- TBCT