Sáng ngày 27/1, ĐTN Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Công ty, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html