Trong tháng 11/2022, Công ty CP than Mông Dương tổ chức kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết về công tác ATVSLĐ và chấm điểm toàn diện công tác ATVSLĐ 6 tháng cuối năm 2022.

 
heo đó, sẽ có 04 đoàn được bố trí, gồm đại diện Thường trực Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty; cán bộ các phòng kỹ thuật, nghiệp vụ; các quản đốc, cơ điện trưởng, chủ tịch Công đoàn bộ phận, tổ trưởng an toàn viên; cán bộ chỉ huy sản xuất các đơn vị được kiểm tra.
Nội dung kiểm tra bao gồm hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện công tác AVSLĐ, việc phổ biến hộ chiếu kỹ thuật, biện pháp kỹ thuật an toàn, các quy trình, quy định chế độ chính sách…; việc triển khai kế hoạch, nghị quyết an toàn hàng tháng; các tài liệu hướng dẫn huấn luyện ATVSLĐ. Cùng với đó là kiểm tra trực tiếp tại hiện trường sản xuất về công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc, hướng dẫn người lao động tại hiện trường; tác phong công nghiệp, thao tác làm việc, ý thức chấp hành các quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn; kiểm soát kỹ thuật chống giữ lò tại các khu vực được giao quản lý, khoan thăm dò, bố trí trang thiết bị phục vụ sản xuất theo yêu cầu của biện pháp, hộ chiếu kỹ thuật.
Việc kiểm tra sẽ kéo dài từ nay đến ngày 30/11/2022.