Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng triển khai Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ TQN trong năm 2022. Đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng với số lượng đảng viên kết nạp mới chiếm 23% tổng số đảng viên kết nạp mới của toàn tỉnh. Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của TKV và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh với mức tăng trưởng GRDP đạt 10,28%. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng khẳng định, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để ngành Than ổn định và phát triển, thực hiện các dự án đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng…, Đồng thời, đề nghị Đảng bộ TQN năm 2023 tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng. Chú trọng triển khai công tác KTGS trong một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh sai phạm. Đặc biệt quan tâm, có các giải pháp hữu hiệu trong công tác ATVSLĐ, đảm bảo an toàn trong sản xuất. Rà soát, bổ sung quy chế phối hợp giữa Đảng ủy TQN với Đảng ủy TKV và các địa phương, đơn vị trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, cơ giới hoá, tự động hoá, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo việc làm, đời sống, nhà ở cho người lao động. Chăm lo chu đáo cho người lao động trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Quán triệt nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ TQN nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, năm có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đã đề ra. Do vậy, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TQN, Bí thư cấp ủy cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Tăng cường công tác KTGS, kỷ luật đảng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương điều hành trong các lĩnh vực quản lý cán bộ, ranh giới mỏ, đầu tư, thuê ngoài, vật tư, an toàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, công tác môi trường..., lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2023.