Sáng ngày 9/6, Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Tháng Công nhân – Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023.

(Quang cảnh Hội nghị)

Với sự chỉ đạo linh hoạt của Ban Giám đốc, sự đoàn kết, hăng hái thi đua lao động của CBNCV trong Công ty, các chỉ tiêu SXKD của tháng 5 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Than sản xuất thực hiện 160.927 tấn, đạt 110 % KH; Mét lò đào thực hiện 1.871 m đạt 109%; Than tiêu thụ tổng số thực hiện 152.629 tấn, đạt 107%; Doanh thu thực hiện 256,9 tỷ đồng, tiền lương bình quân toàn Công ty 19,6 Tr.đ/ng/tháng, trong đó tiền lương của thợ lò đạt 23,7 Tr.đ/ng/tháng, vượt 12% so với KH. Công tác ATVSLĐ đã được Đảng ủy chỉ đạo, Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn triển khai thực hiện nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các cá nhân vi phạm, Công ty đã giữ vững không để xảy ra TNLĐ và sự cố nghiêm trọng, điều kiện lao động, môi trường làm việc luôn được quan tâm cải thiện để đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động. Cũng trong Tháng 5, Công ty đã tổ chức gắn biển công trình thi đua ‘‘Trạm Quang Lật mức -400 Trung tâmvà khen thưởng cho 04 tập thể có những đóng góp tích cực trong công tác lập giải pháp và tổ chức thi công, quản lý vận hành Công trình.

Trên tinh thần phát triển sản xuất kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, công tác thăm hỏi, trợ cấp gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểu nghèo, các cháu tật nguyên, gia đình chính sách trong Công ty luôn được chuyên môn và Công đoàn quan tâm thăm hỏi và giúp đỡ kịp thời. Trong tháng đã có 01 phân xưởng và 03 Công đoàn bộ phận có thành tích xuất sắc được Công đoàn TKV và Công ty tặng quà động viên; Tổ chức thăm hỏi động viên 05 công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng đang phải điều trị tại bệnh viện; thăm hỏi động viên 155 trường hợp CNLĐ ốm điều trị tại bệnh viện, CNLĐ có người thân mất với tổng số tiền là 52 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì có hiệu quả

(Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Tháng công nhân năm 2023)

Nhân dịp này, các tập thể hoàn thành kế hoạch sản xuất, đảm bảo công tác an toàn và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc Tháng Công nhân – Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2023 đã được Công ty tuyên dương, khen thưởng với tổng số tiền 265 triệu đồng.