Hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ II năm 2023 và ngày Môi trường thế giới 05/6, sáng ngày 28/5, các chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Than Mông Dương đã đồng loạt tổ chức các hoạt động vì môi trường.

          Thực hiện chỉ đạo của đoàn cấp trên, ĐTN Công ty đã tham gia Lễ ra quân “Ngày chủ nhật xanh” phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.Qua đó tuyên truyền giáo dục, vận động ĐVTN và người lao động trong Tập đoàn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định bảo vệ môi trường, các quy định về công tác bảo vệ môi trường của các địa phương; Tích cực đăng ký đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, mô hình thanh niên quản lý, tham gia quản lý về công tác môi trường; Tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, gắn với việc thực hiện tốt phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; Tham gia trồng và chăm sóc cây xanh tại các khu vực bãi thải mỏ, khuôn viên nhà xưởng, văn phòng làm việc, khu tập thể công nhân; Duy trì hiệu quả các trạm xử lý nước thải, mô hình đường lò sạch, tuyến đường thanh niên tham gia quản lý…

          Cũng trong ngày 28/5, các chi đoàn trực thuộc ĐTN Công ty đã đồng loạt thực hiện vệ sinh môi trường, trong đó chú trọng các vị trí đường lò sản xuất, các công trình thanh niên tham gia quản lý, các vị trí văn phòng, nhà điều hành, nhà giao ca, khai trường sản xuất; tích cực thực hiện các công trình bảo vệ môi trường. Cùng với đó là tuyên truyền, vận động người lao động, đoàn viên, thanh niên chung tay chống rác thải nhựa, qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng Sáng hơn - Xanh hơn - Sạch hơn..