Sáng ngày 15/12, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng – Đoàn Thanh niên năm 2022; Triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TQN; đồng chí Trần Tuấn Đạt – PBT Đoàn TQN; đồng chí Trần Thế Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty.

         

Năm 2022, Đảng bộ Than Mông Dương có 06 chi bộ xếp loại HTXSNV, 26 Chi bộ xếp loại HTTNV; 05 Chi bộ xếp loại HTNV. Tổng số đảng viên dự đánh giá, xếp loại: 721/754 đảng viên, đạt 95,6% tổng số đảng viên, trong đó có 125 đảng viên HTXSNV, 579 đảng viên HTTNV; 33 đảng viên không tham gia đánh giá, xếp loại do chưa đủ thời gian theo quy định. Trong năm đã kết nạp 44 đảng viên, đạt 6,06% so với tổng sốđảng viên đầu kỳ, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 754 đảng viên.

Trong năm 2022, ĐTN Công ty thực hiện 03 công trình cấp Đoàn Than Quảng Ninh, 08 công trình cấp Công ty và nhiều công trình cấp phân xưởng; tổ chức 04 đợt ra quân ngày chủ nhật xanh toàn quốc, tổng vệ sinh môi trường; Tổ chức cho ĐVTN, người lao động tham gia hiến 28 đơn vị máu tình nguyện vào ngày 01/10/2022; rà soát, thăm hỏi tặng quà ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; Trao tặng 25 suất quà cho người lao động đang điều trị Covid-19 tại khu Tập thể Công ty; Gặp mặt, động viên, tặng quà 05 ĐVTN lên đường nhập ngũ và 05 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ năm 2022; Phối hợp cùng Đoàn Than Quảng Ninh hỗ trợ xây nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Liêu…. Song song đó là tham gia đầy đủ và có chất lượng các chương trình do Đoàn TQN tổ chức.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương đề ra 6 nhóm giải pháp nhắm thực hiện Nghị quyết số 135-NQ/ĐU của Đảng ủy Công ty. Đó là: (1)Thực hiện kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch bệnh đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh; (2)Đẩy mạnh xây dựng Đảng, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;  (3) Nâng cao năng lực điều hành, sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng của tỉnh Quảng Ninh; Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, tích cực bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; (4) Phát huy hiệu quả công tác đầu tư, quản lý đất đai; đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong quản lý sản xuất, chú trọng phát triển nguồn nhân lưc; tăng cường quản lý tài chính, quản trị chi phí; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; (5) Chú trọng công tác quân sự quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ; (6) Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoan thể quần chúng và đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo trong doanh nghiệp.

 

Hội nghị đã công bố các quyết định và trao tặng bằng khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2017-2021” của Tỉnh ủy Quảng Ninh cho đồng chí Bùi Văn Ban – P.KCS và trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 04 đồng chí; Đảng ủy Công ty trao tặng giấy khen cho các chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; chi bộ và đảng viên xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Cũng trong dịp này, đã có 13 tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Đoàn Than Quảng Ninh, 19 tập thể và cá nhân được ĐTN Công ty CP than Mông Dương tuyên dương, khen thưởng.