-> Download: Thông báo chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ: sửa chữa lớn tổ hợp máy nén khí trục vít AS302K

-> Download: mã TSCĐ 534-TBĐL

-> Download: số quản lý 04

-> Download: số chế tạo SK300FH003

Thông báo chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ: sửa chữa lớn tổ hợp máy nén khí trục vít AS302K, mã TSCĐ 534-TBĐL, số quản lý  04, số chế tạo SK300FH003