-> Download: Thông báo chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ: sửa chữa lớn máy bơm nước chịu mòn lưu lượng Q=600m3/h

-> Download: mã TSCĐ 415-TBCT

-> Download: Mã hiệu:DF600-60*6

Thông báo chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ: sửa chữa lớn máy bơm nước chịu mòn lưu lượng Q=600m3/h, mã TSCĐ 415-TBCT, Mã hiệu:DF600-60*6