Khai thác than vốn là một ngành nghề hết sức đặc biệt. Dẫu vậy, trong môi trường khắc nghiệt ấy luôn sáng lên những tấm gương điển hình cho sự nỗ lực trong lao động, sáng tạo, không ngừng cống hiến cho sự phát triển của đơn vị. Nhân tháng 5, tháng thi đua dành thành tích để kính dâng lên Bác Hồ muôn vàn kính yêu, Thợ mỏ Than Mông Dương đã và đang ra sức ngày đêm để hiện thực lời Bác căn dặn. Từ trong sản xuất, nhiều tấm gương thợ mỏ Than Mông Dương đã ngời sáng như những bông hoa đẹp trong vườn hoa học Bác.

Đảng viên, thợ mỏ Nguyễn Văn Thơi – Phân xưởng Khai thác 5 là người tổ trưởng sản xuất đă công tác tại Công ty được 9 năm. Trong thời gian đó, anh đã có 04 năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 03 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (2020,2021,2022), ngày công thực tế 24/20 công, thu nhập thực tế trên 23 triệu đồng. Anh là một trong những cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” Than Mông Dương.

Ở Phân xưởng Đào lò 3, anh Nguyễn Văn Thỏa cũng là một trong những cá nhân tiêu biểu với ngày công, thu nhập cao. Suốt 16 năm làm việc tại Công ty, anh đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền. Nguyễn Văn Thỏa còn là công nhân xuất sắc được Công đoàn TKV và Công ty khen thưởng với những đóng góp của mình cho sự nghiệp sản xuất than.

Không chỉ ở khối khai thác, đào lò, khối phục vụ phụ trợ cũng lan tỏa phong trào thi đua đạt ngày công cao, từ đó xuất hiện những cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất. Điển hình là chị Vũ Thanh Việt, Tổ trưởng sản xuất Phân xưởng Chế biến than. Hơn 20 năm công tác, chị đã có 14 năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 06 năm là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Không chỉ vậy, trong nhiệm kỳ 2027-2023, trên vai trò là Chủ tịch CĐBP PX Chế biến than, chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Công đoàn Công ty khen thưởng.

Trên đây là 3 trong số thật nhiều những cá nhân điển hình trong lao động của Công ty CP than Mông Dương. Bằng nhiệt huyết, bằng tinh thần cống hiến không ngừng, những người Thợ mỏ Than Mông Dương đã và đang phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", truyền thống sáng tạo, vượt khó cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp một phần công sức cùng tập thể cán bộ, công nhân lao động chung sức đưa Công ty hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD quý II và cả năm 2023.