Sáng ngày 18/3/2023 Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giải pháp phòng tránh tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ năm 2023.
Tại buổi sinh hoạt, nhiều giải phải pháp hữu hiệu về kiểm soát, ngăn chặn người mang vật phát sinh tia lửa, thuốc lào, thuốc lá vào lò nhằm phòng tránh cháy nổ mỏ, các giải pháp làm giảm tích tụ khí metan (CH4), ngăn chặn nguồn gây cháy nổ mỏ... được đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc An toàn - Xã hội Ngô Xuân Thủy quán triệt.
Buổi sinh hoạt cũng ghi nhận nhiều giải pháp hữu hiệu được các đồng chí lãnh đạo Công ty và thủ trưởng các phòng ban, đơn vị đưa ra và sẽ được nghiêm túc triển khai thực hiện trong thời gian tới.