Công ty CP than Mông Dương – VINACOMIN quyết tâm thực hiện mục tiêu: “An toàn – Đổi mới – Phát triển” và nhiệm vụ SXKD năm 2020.
hggf